Witamy na stronie!

 

 

Walne Zgromadzenie Członków i XII Zjazd Naukowy Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, styczeń 2019 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków i XIII Zjazd Naukowy KMLP odbędą się w Warszawie w dniach 10-12. stycznia 2019 r.

 

 

Rok wyborczy Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Szanowni Państwo,

W dniu 31.01.2018 r. drogą elektroniczną zostały rozesłane do Państwa dokumenty inicjujące proces wyborów do władz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. W przypadku nieotrzymania korespondencji prosimy o kontakt z sekretarzem Kolegium dr hab. Olgą Ciepielą pod adresem olga.ciepiela@wum.edu.pl

 

 

Witamy na stronie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce!         

Kolegium jest stowarzyszeniem zrzeszającym specjalistów i samodzielnych pracowników nauki wszystkich dziedzin medycyny laboratoryjnej. Dzięki temu Kolegium stanowi unikalną, niezależną i elitarną reprezentację specjalistów chemii klinicznej, hematologii, immunologii, toksykologii, patomorfologii i cytologii klinicznej, genetyki klinicznej i biologii molekularnej, medycyny nuklearnej i endokrynologii, mikrobiologii lekarskiej oraz analityki.

Najważniejszym statutowym zadaniem Kolegium jest działanie na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej w Polsce, w tym kształtowanie modelu działania i współdziałania wszystkich dziedzin medycyny laboratoryjnej w sposób zapewniający największą efektywność w diagnostyce.

Kolegium realizuje swoje cele i zadania poprzez aktywność opiniotwórczą i formułowanie merytorycznych przesłanek dla decyzji dotyczących medycyny laboratoryjnej oraz wypracowywanie wytycznych i standardów diagnostyki laboratoryjnej. Szczególną uwagę Kolegium poświęca działalności edukacyjnej i szkoleniowej, organizując konferencje, kursy i konkurs prac dyplomowych oraz zagadnieniom zapewniania i kontroli jakości analitycznej.