Witamy na stronie!

 

 

Walne Zgromadzenie Członków i XIII Zjazd Naukowy Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, 10-12.01.2019

 

Szanowni Państwo,
W związku z organizacją Walnego Zgromadzenia Członków KMLP oraz XIII Zjazdu KMLP w dniach 10-12.01.2019, uprzejmie informujemy, że rejestracja uczestników zjazdu rozpocznie się w dniu 1. października 2018 roku. Już teraz znajdziecie Państwo formularz zgłoszeniowy, w którym opisane są wszelkie informacje dotyczące płatności i noclegów.
 
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Zjeździe!
 
Zarząd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
 
 

 

 

Rok wyborczy Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

Szanowni Państwo,

W dniu 31.01.2018 r. drogą elektroniczną zostały rozesłane do Państwa dokumenty inicjujące proces wyborów do władz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. W przypadku nieotrzymania korespondencji prosimy o kontakt z sekretarzem Kolegium dr hab. Olgą Ciepielą pod adresem olga.ciepiela@wum.edu.pl

 

 

Witamy na stronie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce!         

Kolegium jest stowarzyszeniem zrzeszającym specjalistów i samodzielnych pracowników nauki wszystkich dziedzin medycyny laboratoryjnej. Dzięki temu Kolegium stanowi unikalną, niezależną i elitarną reprezentację specjalistów chemii klinicznej, hematologii, immunologii, toksykologii, patomorfologii i cytologii klinicznej, genetyki klinicznej i biologii molekularnej, medycyny nuklearnej i endokrynologii, mikrobiologii lekarskiej oraz analityki.

Najważniejszym statutowym zadaniem Kolegium jest działanie na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej w Polsce, w tym kształtowanie modelu działania i współdziałania wszystkich dziedzin medycyny laboratoryjnej w sposób zapewniający największą efektywność w diagnostyce.

Kolegium realizuje swoje cele i zadania poprzez aktywność opiniotwórczą i formułowanie merytorycznych przesłanek dla decyzji dotyczących medycyny laboratoryjnej oraz wypracowywanie wytycznych i standardów diagnostyki laboratoryjnej. Szczególną uwagę Kolegium poświęca działalności edukacyjnej i szkoleniowej, organizując konferencje, kursy i konkurs prac dyplomowych oraz zagadnieniom zapewniania i kontroli jakości analitycznej.