Struktura Kolegium

Struktura Kolegium

Władzami Kolegium są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Działalnością Kolegium kierują ponadto członkowie Rady Kolegium, Przewodniczący Komisji i Grup Roboczych. Prezes Kolegium, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz Przewodniczący Komisji i Grup Roboczych są wybierani co cztery lata w bezpośrednich i tajnych wyborach przez wszystkich członków Kolegium.

Komisja Rewizyjna

Mgr Marek Rakowski – Przewodniczący
Dr Anna Raszeja-Specht
Prof. Bogdan Mazur
Dr Hanna Zborowska
Dr Ewa Wójcik

Rada Zarządu Kolegium

Prof. Maria Chosia
Prof. Ewa Florek
Prof. Maria Kała
Prof. Bogdan Kałużewski
Prof. Zygmunt Kopczyński
Dr Barbara Maziarz
Prof. Krystyna Olczyk
Prof. Włodzimierz Olszewski
Prof. Dariusz Sitkiewicz
Prof. Maciej Szmitkowski
Prof. Andrzej Szutowicz
Prof. Jan Żeromski

Podstawą działalności Kolegium są Komisje i Grupy Robocze, do których zrzeszeni w nim specjaliści medycyny laboratoryjnej wstępują zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi i zainteresowaniami naukowymi. Strukturę Kolegium tworzą:     

 • Komisja Akredytacji – Dr Dariusz Zuba
 • Komisja Edukacji – Prof. Barbara Mroczko
 • Komisja Informatyzacji – Dr Marlena Szalata
 • Komisja Normalizacji – prof. Jan Kulpa
 • Komisja Promocji – Prof. Jerzy Naskalski
 • Komisja Standaryzacji – Dr Ewa Świątkowska
 • Komisja Wiarygodności – Prof. Janusz Solski
 • Grupa Robocza Biochemii Klinicznej / Diagnostyki Laboratoryjnej – Dr Katarzyna Komosińka-Vassev
 • Grupa Robocza Genetyki Klinicznej / Biologii Molekularnej – Prof. Maciej Borowiec
 • Grupa Robocza Hematologii / Koagulacji – wakat
 • Grupa Robocza Immunologii / Serologii – prof. Jan Sikora
 • Grupa Robocza Medycyny Nuklearnej / Endokrynologii – Prof. Jerzy Sowiński
 • Grupa Robocza Mikrobiologii / Parazytologii – Prof. Tomasz J. Wąsik
 • Grupa Robocza Patomorfologii / Cytologii Klinicznej – wakat
 • Grupa Robocza Toksykologii / Farmakokinetyki – Dr Ewa Gomółka