Sprawozdanie z wyborów do Władz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce na lata 2023-2026

Wybory rozpoczęły się w dniu 21.11. 2022 o godz. 10:00 i trwały do dnia 30.11.2022 do godz. 21:00.
Uprawnionych do głosowania było 154 członków Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.
Oddano 80 głosów, co stanowiło 51,95% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
Wszystkie oddane głosy były ważne
Na poszczególne stanowiska wybrano:
 

Wyniki wyborów do Zarządu oraz Ciał Doradczych Kolegium Medycyny Laboratoryjnej
Kadencja 2023-2026

Zarząd KML

   % oddanych  głosów   % głosów wstrzymujących   liczba osób głosujących 
Prezes
  Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk 
89,9 10,1 79
Wiceprezes
Prof. dr hab. Urszula Demkow
90   72
Wiceprezes
Prof. dr hab. Krystyna Olczyk
72,5   58
Wiceprezes
Prof. dr hab. Tomasz Wąsik
66,3   53
Skarbnik
Dr n med. Bogumiła Hajdrowska
89,9 10,1 79
Sekretarz
Dr hab. Wirginia Krzyściak
95   80

 

Komisja rewizyjna

   % oddanych głosów   % głosów wstrzymujących   liczba osób głosujących 
Dr n med. Katarzyna Popko 96,3   77
Dr n med. Katarzyna Korniluk 88,8   71
Dr n med. Katarzyna Lewandowska 90   72
 Dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak   88,8   71
Dr n med. Jolanta Rybczyńska 86,3   69

   

Rada Zarządu Kolegium

   % oddanych głosów   % głosów wstrzymujących   liczba osób głosujących 
 Prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć  85   68
Dr n med. Sławomir Białek 78,8   63
Dr hab. Olga Ciepiela 88,8   71
Prof. dr hab. Barbara Dołęgowska 78,8   63
Dr hab. Grażyna Sygitowicz 75   60
 Prof. dr hab. Katarzyna Komosińska-Vassev  77,5   62
Prof. dr hab. Barbara Mroczko 73,8   59
Prof. Dr hab. Bogdan Solnica 83,8   67
dr n med. Elżbieta Górska 90   72
Dr n med. Ewa Gomółka 78,8   63
 Prof. dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka 82,5   66
Dr hab. Iwona Bil-Lula 77,5   62

 

Stałe Komisje Kolegium

   % oddanych głosów   % głosów wstrzymujących   liczba osób głosujących 
Komisja Promocji
 Dr hab. Magdalena Krintus 
90 10  80
Komisja Edukacji
 Dr n med. Urszula Rychlik 
90   80
Komisja Finansów
 Dr n. med. Bogumiła Hajdrowska 

89,9

10,1 79
Komisja Standaryzacji
Mgr Danuta Kozłowska
84,4 15,6 77
 Komisja Akredytacji Laboratoriów 
Dr n. med. Tomasz Anyszek 
81,3 18,7 75
 Komisja Komputeryzacji, Zarządzania i Finasowania Laboratoriów 
Dr n med. Adam Pudełko
82,3 17,7 79

 

Grupy Robocze Kolegium

   % oddanych głosów   % głosów wstrzymujących   liczba osób głosujących 
 Grupa Robocza ds. Biochemii i Analityki Klinicznej 
Dr n med. Barbara Jakubczak
92,4 7,6 79
Grupa Robocza ds. Hematologii
Prof. dr hab. Bogdan Mazur
86,1 13,9 79
 Grupa Robocza ds. Serologii i Immunologii Klinicznej 
Prof. dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz
84,4 15,6 77
 Grupa Robocza ds. Mikrobiologii Klinicznej i Parazytologii 
Dr n med. Maria Miklasińska-Majdanik
92,4 7,6 79
Grupa Robocza ds. Toksykologii Klinicznej
Dr n farm Paweł Kunicki
91,3 8,8 80
Grupa Robocza ds. Patomorfologii i Cytologii Klinicznej
Prof. dr hab. Jan Sikora
91,3 8,8 80
 Grupa Robocza ds. Genetyki Medycznej i Biologii Molekularnej 
Prof. dr hab. Andrzej Pławski
95   80
Grupa Robocza ds. Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii
Dr n. med. Piotr Glinicki
96,2 2,48 79
 Grupa Robocza ds. Badań Wykonywanych w Miejscu Opieki nad Pacjentem 
Dr hab. Przemysław Tomasik
96,2 2,48 79